Asbestsanering  
  Indien Herbert Bakker Dakwerken een dakrenovatie in opdracht neemt, wordt altijd gekeken naar de aard en staat van de onderliggende constructie. Indien het vermoeden bestaat dat het dakbeschot asbesthoudend is, kan dit onder regie van Herbert Bakker Dakwerken worden verwijderd. Dit gebeurt door gecertficeerde partners en volgens de geldende wet en regelgeving. Vraag vrijblijven naar de mogelijkheden.